Vangende Vrouwen

Prijs: 16,00 Euro in Voorverkoop

Wij willen u graag met aandrang verzoeken om te reserveren via deze website. Dat garandeert de snelste en meest correcte verwerking van uw reservering.

Ervaart U problemen met de reservatie? Op tel.nr 0475 900 772 staan wij U graag te woord, iedere dag tussen 10u00 en 20u00.

Kort nadat wij uw reservering ontvangen hebben, sturen wij u een mail met het bankrekeningnummer en het te storten bedrag.  De plaatsen zijn genummerd, aan tafeltjes van vier personen. De toegangskaarten zijn beschikbaar aan de ingang, vanaf één uur vóór aanvang van de voorstelling.

Met bijzondere wensen (rolstoelpatiënten, hardhorigen, groepen) wordt rekening gehouden in de mate van het mogelijke, en in de mate dat uw reservering ons tijdig bereikt.

Uw reservatie is slechts bevestigd op het ogenblik dat wij uw storting ontvangen. Op uw overschrijving vermeldt u de naam onder dewelke u de reservering heeft gemaakt.

Wij verwachten uw storting uiterlijk 14 kalenderdagen na uw reservatie en ten laatste, in geval van laattijdige boeking, de dag vóór de betreffende vertoning. Bij gebrek hieraan vervalt uw reservering.

Hou rekening met de tijd die de banken nodig hebben voor de transfert van de betalingen. In geval u nog kort voor de voorstelling heeft overgeschreven is het aan te bevelen dat u het rekeninguittreksel toont aan de kassa ten einde verwarring te vermijden.

Evenement-informatie

Startdatum 03-11-2024 2:30 pm
Einddatum 03-11-2024 5:30 pm
Capaciteit 60
Registered 1
Aantal plaatsen 59
Prijs per persoon 16,00€